Disclaimer

Disclaimer van By BIEK V.O.F. (hierna te noemen By BIEK)
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van By BIEK. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van By BIEK.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door By BIEK met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. By BIEK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. By BIEK behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
By BIEK is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met de website van By BIEK. De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van By BIEK (onderdelen van) de website te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen op de website aan te brengen.
By BIEK aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van de website of de verzending van berichten.
Voor klachten en/of opmerkingen kunt u mailen naar: info@bybiek.nl.